Retourneren

 

Hier vindt u informatie over het retourneren van (on)beschadigde artikelen en het annuleren van bestellingen.
U kunt de meeste artikelen die u bij ons gekocht heeft, tegen bepaalde voorwaarden retourneren. Retourzendingen kunt u verzenden naar ons postadres. Op enkele uitzonderingen na kunt u bij Blijmare gekochte artikelen binnen 8 kalenderdagen na ontvangst retourneren.

Voorwaarden retourneren
Voor boeken geldt ruilen binnen 8 werkdagen en geen terugbetaling!!

Retourneren onbeschadigd(e) artikel(en)
Stuur het artikel, inclusief alle toebehoren, binnen 14 dagen na ontvangst terug, vergezeld van de originele factuur/pakbon en in een deugdelijke verpakking. Retourzendingen zijn voor het risico van de koper. Dit houdt in dat Christelijke Boekhandel Blijmare niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retourgestuurde artikelen. Vraag daarom op het postagentschap altijd om een 3S-nummer en bewaar deze goed. Voor artikelen die op de juiste wijze geretourneerd zijn komt de betalingsverplichting te vervallen of wordt het door u betaalde bedrag teruggestort op uw rekening. De verzendkosten zijn bij het retourneren van onbeschadigde artikelen voor de koper.

Retourneren beschadigd(e) of verkeerd(e) artikel(en)
Op alle artikelen die u bij ons koopt heeft u garantie. In het geval u een artikel ontvangt dat niet in perfecte staat verkeert, voorzien wij u graag zo snel mogelijk van een passende oplossing. Dit doen wij, afhankelijk van uw artikel, door vervanging, of terugbetaling.

Neem in dit geval altijd eerst contact op met ons via blijmarenunspeet@kpnmail.nl en vermeld hierbij duidelijk uw bestelnummer en het defect.

Wijze van verzending van een retour
Wanneer u de retour vanuit Nederland verstuurt en deze past niet door de brievenbus, dan kunt u het pakket afgeven op een agentschap van PostNL. Pakketten voorziet PostNL van een 3S code. Met deze code is het voor u mogelijk om het verzendtraject van het pakket te volgen via de site van PostNL: www.tracktrace.nl en zo te zien wanneer het pakket op de plaats van bestemming is aangekomen. Vraagt u op het postagentschap daarom altijd om het 3S nummer.

Vul op de achterzijde van de factuur/pakbon de reden van retour in en stuur het artikel naar:

Christelijke Boekhandel Blijmare
Stationslaan 10G
8071 CM  NUNSPEET


Wanneer u een beschadigd of verkeerd artikel retourneert, let u er dan op dat u het product tegen de reguliere verzendkosten verstuurd.

Let op!
Wanneer u een artikel buiten de gestelde voorwaarden terugstuurt dan komt de betalingsverplichting niet te vervallen en kunnen wij besluiten om toekomstige bestellingen niet meer in behandeling te nemen. Neemt u in geval van twijfel eerst contact op met ons via ons mailadres: blijmarenunspeet@kpnmail.nl.

Uitzondering voor digitale boeken, muziek, films of POD (Print On Demand boeken)
Op digitale producten geldt geen recht van retour. Annuleren van de bestelling is om deze reden ook niet mogelijk.

Annuleren bestellingen
Het is mogelijk om een bestelling te annuleren. Wanneer u, om welke reden dan ook, een bestelling wilt annuleren die nog in behandeling is, kunt u een e-mail sturen naar blijmarenunspeet@kpnmail.nl. Vermeld daarbij het bestelnummer en het artikelnummer.