20220419_171102-800x450.jpg
Jongerenbijbel NBV21

Uniek aan de NBV21 Jongerenbijbel:

Bijbel met veel extra content, zoals themaroutes om je weg door de Bijbel te vinden en je te verdiepen in Bijbelse thema’s.

Met personenpagina’s en themapagina’s die aansluiten bij de leefwereld en (geloofs)vragen van jongeren van verschillende leeftijden.

Geen pasklare antwoorden, maar handvatten om zelf op zoek te gaan.

Bijdragen geschreven door een team van auteurs uit verschillende kerken in Nederland en Vlaanderen, onder wie Bram van Putten, Corine Zonnenberg, Corjan Matsinger, Ilse Visser, Pieter Both, Raymond Hausoul, Stephen van der Leij en Tabitha van Krimpen.

Jongerenbijbel bij de nieuwste Bijbelvertaling (NBV21).

De inhoud van de Jongerenbijbel sluit aan bij de belevingswereld van jongeren die naar de middelbare school gaan en oudere jongeren.

Jongerenbijbel NBV21